Meslek Yüksekokulumuz, Üniversitemiz Senatosu’nun 09.02.2010 tarih ve 24 sayılı toplantısında alınan karar ve 16.02.2010 tarih ve 338 sayılı yazısı ile açılması talep edilmiş olup; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 29/04/2010 gün ve 014819-2124 sayılı yazısı ile açılmıştır. Yine Üniversitemiz Senatosu’nun 16/08/2011 gün ve 43 numaralı toplantısında alınan kararı ve 17/08/2011 gün ve 3388 sayılı yazı ile ek kontenjanla öğrenci alımı talep edilmiş olup; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 28/09/2011 gün 6500-041710 sayılı yazısı ile talebimiz kabul edilerek Terapi ve Rehabilitasyon bölümü Fizyoterapi programına öğrenci kabul edilmiş ve 2011-2012 eğitim-öğretim yılında eğitim öğretime başlanmıştır. Programın kontenjanı 30 olup; 28 öğrenci kayıt yaptırmıştır. 2012-2013 eğitim öğretim yılında okulumuzda Yönetim ve Organizasyon bölümü Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü İlk ve Acil Yardım Programı olmak üzere 2 yeni program açılmıştır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakımı Programı’nın açılması ile Meslek Yüksekokulumuzda 4 bölüm ve 12 aktif sınıf yer almaktadır. Programlara kabul edilen öğrenci kontenjanı 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı 40 iken; bu rakam 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında 50; 2016-2017 yılında 51; 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında  62; 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında  67’ ye çıkartılmıştır.2019 yılında mevcut kayıtlı öğrenci sayımız  603’dür. Meslek yüksekokulumuz kadrosunda 1 profesör, 2 doktor öğretim üyesi, 15 öğretim görevlisi, 1 Yüksekokul Sekreteri, 3 bilgisayar işletmeni görev yapmaktadır. Meslek Yüksekolumuz 2015 Nisan ayında yeni binasına taşınmış olup; bünyesinde toplam 12 derslik, 3 uygulama laboratuvarı, 1 bilgisayar laboratuvarı, 1 konferans salonu, 1 toplantı salonu ve 1 kantin yer almaktadır. Ayrıca okulumuzun A blok binasında 1 yemekhane bulunmaktadır.

 

Etiket: Tarihçe