Güz Yarıyılı için Meslek Yüksekokulumuz İlk ve Acil Yardım, Fizyoterapi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yaşlı Bakımı Programları için  belirlenen kontenjan sayısı 3(üç) 'dür. 

 

Başvuru Şartları:

1. Adayın kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait tüm dersleri başarmış olması ve genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.

2. 1. Maddedeki başarı şartını sağlamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar Merkezi Puanla yatay geçiş başvurusunda bulunabilir. 

3. İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler. 

4. Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.  

5. Kurumlararası yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.  

6. Adayın disiplin cezası almamış olması ve bunu belgelemesi gereklidir.

 

Gerekli Belgeler:

1. Onaylı Öğrenci Belgesi*

2. Onaylı Transkript (Not Durum Belgesi) *

3. Onaylı Ders İçerikleri*

4. Onaylı Ders Planı*

5. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge*

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Kontenjanları,Başvuru Takvimi ve Başvuru  için TIKLAYINIZ

Etiket: 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE BAŞVURU TAKVİMİ