Zorunlu Yaz Stajı tarihleri.

1.Grup:

20 Haziran-4 Ağustos 

2.Grup:

18 Temmuz-26 Ağustos 

 

Staj Başlangıcında Yapılacak İşlemler:

 

Öğrencilerimiz öncelikle staj yapacakları kurumu (bir dönem öncesine kadar) kendileri belirleyeceklerdir.

Stajların yaz tatilinde yapılması zorunludur. Ancak  4 yarıyıl sonunda sadece stajı kalmış öğrencilerimiz kış döneminde de stajlarınıyapabilirler.

Öğrenciler staj işlemlerine yönelik tüm formları Termal  MYO  web sitesi üzerinden temin edecektir ve staj dosyası oluşturacaktır.

Termal  MYO  web sitesinden temin ettiği 1 adet  Form-2 ve 3 adet Form-1 Zorunlu Staj Formunun    ilgili yerlerini doldurur. Staj yapacağı yerin (işletmenin) bilgilerini, öğrenci bilgilerini yazar ve ilgili bölüm  başkanı   onayına sunar. Staj komisyonunca onaylandıktan sonra staj yapacağı işyerine gider. Form-2’ yi teslim eder, Form-1 Zorunlu Staj Formunu (3 adet) ise işyerine onaylatır ve onay sonrasında ıslak imzalı bir nüshayı nüfus cüzdanı fotokopisiyle birlikte   Termal  MYO  öğrenci işleri birimine stajdan en az 30 gün önce teslim eder. Diğer  Form-3 Zorunlu Staj Formunu ise iş yerine teslim eder.

Staj evrakları için TIKLAYINIZ.

Etiket: Zorunlu Yaz Stajı Hakkında