MYO MÜDÜRÜ

Prof.Dr.

Bülent Yiğit

MYO Müdür Yardımcısı

Öğr.Gör.

Fahri Köroğlu

Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi

Serkan Deniz

Terapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkan Vekili

Öğr.Gör.

Mustafa Yığılıtaş

Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkan Vekili

Öğr.Gör.

Fatma Yeşil

Yönetim ve Organizasyon Bölümü Öğretim Görevlisi

Öğr.Gör.

Onur Yüksel

Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi

Öğr.Gör.

Ayşe Karagözoğlu Dikici